Registrácia členstva a dokumenty

 

 

V prípade otázok nás kontaktujte na kphc@kphc.sk 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

STANOVY KPHC

Náhrady štartovného a cestovného pre rok 2017