POROSTAV TURIECKAP ELIMINATOR

xce logo

24. JÚL 2021 - POROSTAV TURIECKAP MESTSKÝ MTB ELIMINATOR

ĎAKUJEME každému, kto nám pomáhal pri organizácii nášho prvého mestského eliminátoru. Aj vďaka vám dopadol na jednotku! 

VÝSLEDKY POROSTAV TURIECKAP MESTSKÉHO ELIMINÁTORU

FOTO - Ján Melicher, jmphoto.sk

FOTO - PrOkY

AKTUALIZÁCIE 

22.9.2020 - parkovanie je na voľných parkovacích miestach zatiaľ bezplatné teda nie je spustený parkovací systém. Prosím využívajte voľné parkovacie plochy a nesnažte sa vojsť do pešej zóny automobilom. v okolí je dostatok parkovacích miest. berte tiež ohľad na trávnaté plochy a to, že bude pršať. neparkujte teda ani na trávnatých plochách. mapka vás nasmeruje, kde máte najideálnejšie parkovanie, pokiaľ bude ešte voľné miesto. Za mestským úradom nie je možné parkovať pretekátom, ani doprovodu a divákom.

21.9. 2020 - do tímovej zóny a teda centrálnej zóny pretekov bude vstup umožnený len pretekárom so štartovým číslom, alebo návštevníkov s náramkom, aby sme dodržali maximálny počet účastníkov podľa platných nariadení. V celom priestore pretekov je nutné používať ochranu horných dýchacích ciest, teda rúško, alebo šatku. Vstup do mestského úradu, teda na registráciu, alebo toalety je možný len s rúškom a použitím dezinfekcie.

V piatok odpoludnia bude trať nachystatá na neoficiálny tréning, bez zdravotného zabezpečenia a usporiadateľskej služby. Povolený bude do 18,30. V sobotu ráno je tréning možný od 9tej do cca 10,30 hod, prípadne podľa pokynov rozhodcov a usporiadateľa.

 

POROSTAV TURIECKAP

MESTSKÝ MTB ELIMINÁTOR - MAJSTROVSTVÁ SR

Vyhlasovateľ:                                                 Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7

Usporiadateľ:                                                 Mesto Turčianske Teplice, KPHC Turčianske Teplice

Organ.- techn. realizátor:                              KPHC Turčianske Teplice

Dátum pretekov:                                            26. september 2020 / sobota

Miesto konania :                                            pešia zóna - Turčianske Teplice

Kancelária pretekov:                                     v mieste štartu – vestibul Mestského úradu

Riaditeľ pretekov:                                          Daniel Vričan, kphc@kphc.sk, 0915 888 606

Hlavný rozhodca:                                          deleguje SZC

Traťový riaditeľ:                                            Róbert Porubský

Hospodár pretekov:                                      Ing. Ján Antal

Zdravotné zabezpečenie:                             Záchranári Martin

 

Nemocnice

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, 036 59, Martin, +421 43 4203 111

Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta B. Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17, Banská Bystrica, +421 48  441 1111

 

Opatrenia Covid-19

Opatrenie ÚVZ SR číslo OLP/6849/2020 ( Bratislava 28.08.2020) - Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu (nie rýchlotestu) na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

Teda rúška budú povinné počas celého konania akcie, mimo vykonávania samotnej súťaže, pri prezentácii v interiéri je povinná dezinfekcia rúk a dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

Časový rozpis pretekov:

9:00 – 10:00 registrácia pretekárov všetkých kategórií

11:00 štart kvalifikácie

14:00 štart vylučovacích jázd. Nasledovné štarty budú kontinuálne.

Vyhlasovanie víťazov bude bezprostredne po skončení poslednej finálovej jazdy.

Kategórie :

Žiaci -                    2006 a mladší U 15 Men

Kadeti -                 2004 - 2005 U 17 Men

Muži -                    2003 a starší U 19 Men, Men U23,Men Elite

Dorastenky -         2004 a mladšie U 17 Women

Ženy -                    2003 a staršie U 19 Women, Women U23, Women Elite

Licencia je potrebná pre všetky kategórie!

Štartovné :

A/ Žiaci a Dorastenky         3,- €

B/ Muži, Ženy, a Kadeti      5,- €

Platba štartovného len pri prezentácii.

 

TÍMOVÁ ZÓNA

Bude v parčíku pred úradom, kde je vstup povolený len pešo, s bicyklom a tímovým stanom. Prechod možný len cez most pre divákov, alebo popod most na trati. Ste v pešej zóne, sledujte dopravné značenie a rešpektujte pokyny usporiadateľov i polície.

 

Registrácia: 

Registrácia prebieha len online  do štvrtka 24.9.2020 do 15,00 cez nasledovný odkaz https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kalendar-vysledky/prihlasenie/i-983

Zoznam prihlásených https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kalendar-vysledky/zoznam-prihlasenych-pretekarov/983

 

Dĺžka okruhu:550 m, na trati bude WOOD GARDEN, 2 drevené klopenky, premostenie, brvná, 3 paletové prejazdy

 

Ceny:  Podľa súťažného poriadku SZC MTB XCE 2020.

 

Podmienky a povinnosti účastníkov pretekov:

1)     Preteká sa podľa pravidiel SZC na rok 2020.

2)     Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.

3)     Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

4)     Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas celého preteku.

5)     Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môže byť/ bude robený audio-video záznam a bude zverejnený na webovom sídle zväzu/ klubu, FB stránke...

Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením na tieto účely.

Trasa pretekov vedie centrom mesta, je oddelená od divákov, prosím buďte ohľaduplní k ostatným návštevníkom!

 

PARKOVANIE / PARKING

Centrálna časť mesta v blízkosti areálu pretekov by mala byť v tom čase s plateným parkovaním na modro označených miestach. Prosím dodržujte v zóne parkovania vyhradené parkovacie miesta, nakoľko Mestská polícia je nekompromisná. Jednoduchšie parkovanie je na ulici 9. mája, Partizánskej, v okolí železničnej stanice, za OD Kocka, okolí supermarketov. V našom meste je však všade blízko, tak by to nemal byť problém.

UBYTOVANIE

http://www.turciansketeplice.sk/ubytovacie-zariadenia.phtml?id3=25656

Info: kphc@kphc.sk, www.kphc.sk, v Turčianskych Tepliciach, 10.6.2020, Daniel Vričan, riaditeľ pretekov

 

Schválil predseda ŠTK XC

Tešíme sa na vás!