Valné zhromaždenie MTB XCO 2012

Dňa 24.11.2012 sa v Banskej Bystrici konalo valné zhromaždenie MTB XCO. Prekvapenie sa konalo hneď v úvode, keď sa prezentovalo 17 zástupcov klubov s volebným právom. V konferenčnej miestnosti nakoniec sedelo cca 40 ľudí! Na tejto konferencii sa z nášho klubu zúčastnil Andrej a Peter Vričanovci. Okrem bilancovania roku 2012 po stránke financií, výkonnosti, účasti na vrcholných podujatiach (LOH, MS, ME) sa konala aj voľba novej komisie MTB XCO. Do nového výboru sa po hlasovaní dostali páni Žilovec, Medveď, Legnavský, Novosad a Glajza. Nová komisia prezentovala svoje zámery zlepšiť prácu RD, pomôcť klubom s organizovaním SP v MTB XCO aj maratóne. Dôraz sa kládol aj na rozšírenie členskej základne a skvalitnenie práce s mládežou.

KPHC prezentovalo svoj nový projekt 1. Mládežníckej MTB tour. Po operatívnej dohode sme požiadali aj o pridelenie 1. kola SP v Turčianskych Tepliciach. Je veľmi pravdepodobné, že po mnohých rokoch sa zlepší pozícia organizátorov SP v oblasti dotačnej politiky zo strany zväzu. O podrobných podmienkach organizácie 1. kola SP ešte budeme rokovať po prvom alebo druhom stretnutí komisie MTB. Šesť hodinový maratón rokovania sme ukončili odhlasovaním zápisnice, ktorá bude dostupná aj na stránkach SZC.

Andrej