STRABAG TURIECKAP - Memoriál Petra Vričana - nedeľa

Dôležitá informácia / Important information

Registrácia na obidva dni končí vo štvrtok, 11.4.2019 o 15,00 hod! / Registration for both days ends on Thursday, April 11, 2019 at 3pm!

Na nedeľné preteky bude výdaj štartových čísiel možný len v nedeľu, nie v sobotu!/On Sunday race, the issue of start numbers will only be possible on Sunday, not Saturday! 


 

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH/LIST OF REGISTER COMPETITORS

SCHEDULE ENGLISH VERSION / .pdf download

 

PARKOVANIE / PARKING

Parkovanie je ako po iné roky s prístupom od mesta na tzv. "slepú ulicu", teda nie je možné parkovať v priestore štartu s prístupom z hlavnej cesty I/65. Prístupová trasa bude značená, sledujte prosím tabuľky. Google vás navedie nezmyselne, teda sledujte trasu podľa nasledových odkazov.

Parking is like other years with access from the city to so-called. "blind street," so it is not possible to park in the start-up area with access from the main road I / 65. The access route will be marked, please see the tables. Google will lead you nonsensically, so follow the route with the following links.

trasa od / route from Martin https://goo.gl/maps/uuaUoevPWpv

trasa od / route from Banská Bystrica/Žiar nad Hronom https://goo.gl/maps/3kx4TDVHh472

https://goo.gl/maps/Ye44X2LQPLF2


 

STRABAG TURIECKAP 2019 - 1. kolo Slovenského pohára XCO, UCI C1 - nedeľa

Vyhlasovateľ:                                    Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7

Usporiadateľ:                                  Mesto Turčianske Teplice, KPHC Turčianske Teplice

Organ.- techn. realizátor:               KPHC Turčianske Teplice

Dátum pretekov:                             14. apríl 2019

Miesto konania :                              Lesopark Bôr - Turčianske Teplice

Kancelária pretekov:                        v mieste štartu – rozhodcovský stan KPHC

Riaditeľ pretekov:                            Daniel Vričan, kphc@kphc.sk, 0915 888 606

Hlavný rozhodca:                            deleguje UCI a SZC

Traťový riaditeľ:                              Michal Kašuba

Hospodár pretekov:                        Ing. Ján Antal

Zdravotné zabezpečenie:               Záchranári Martin

 

Časový rozpis pretekov:

8:00 - 9:30 výdaj štartových čísel pre  kategórie Juniori, Juniorky, Ženy ELITE a Muži ELITE/U23

8:00 - 9:30hod oficiálny tréning na trati XCO (zdravotné zabezpečenie len v priestore cieľa)

10:00 hod štart kat. Juniori

11:30 hod štart kat. Juniorky a Ženy ELITE

12:00 – 13:00 hod výdaj štartových čísel Muži ELITE/U23

13:00 – 14:00 hod oficiálny tréning na trati XCO

14:00 hod štart kat. Muži ELITE/U23

vyhodnotenie do 15 minút po dojazde prvého pretekára v kategórii.

 

Kategórie :

Junior                    U 19 Men (2001 a 2002)   

Juniorky               U 19 Women (2001 a 2002)

Muži Elite              Men Elite(1990 až 1996)   

Muži U-23             Men U- 23 (1997 až 2000)

Ženy                     Women Elite (2000 a staršie)          

 

Licencia je potrebná pre všetky kategórie!

 

Štartovné :

 UCI-C1: Juniori, Juniorky 20,-€

 UCI-C1: Muži Elite, Muži U-23, Ženy Elite 20,-€

Platba štartovného len pri prezentácii.

 

Registrácia: pre štart je potrebné vlastniť licenciu pre všetky kategórie! 

Registrácia prebieha online od 29.03.2019   do štvrtka 11.4.2019 do 15,00 cez nasledovný odkaz cyklistikaszc.sk.

 

Po tomto čase je prezentácia možná len na mieste a štartovné sa zvyšuje trojnásobne.

 

Predpokladaná dĺžka pretekov:

Definitívne rozhodcovský zbor v deň pretekov.

Junior                                 4x veľký okruh

Juniorky                             3x veľký okruh

Muži Elite a U23                 6x veľký okruh

 

Ženy                                  4x veľký okruh

Dĺžka okruhu:

veľký okruh       4900 m, prevýšenie 145m

 

 

Ceny:   Podľa súťažného. poriadku SZC MTB XCO 2019.

 

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

1)    

Preteká sa podľa pravidiel UCI – medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel SZC na rok 2019.

2)    

Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.

3)    

Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

4)    

Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas celého preteku.

5)    

Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môže byť/ bude robený audio-video záznam a bude zverejnený na webovom sídle zväzu/ klubu, FB stránke...

Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením na tieto účely.

Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

 

 

UBYTOVANIE/Accomdation

http://www.turciansketeplice.sk/ubytovacie-zariadenia.phtml?id3=25656

 

Info: kphc@kphc.sk

 

v Turčianskych Tepliciach 11.1.2019

 

Daniel Vričan, riaditeľ pretekov

 

 

ZA ŠTK schválil  Bodiš Ľuboš

 

PARKOVANIE

Parkovanie je ako po iné roky s prístupom od mesta na tzv. "slepú ulicu", teda nie je možné parkovať v priestore štartu s prístupom z hlavnej cesty I/65. Prístupová trasa bude značená, sledujte prosím tabuľky. Google vás navedie nezmyselne, teda sledujte trasu podľa nasledových odkazov.

trasa od Martina https://goo.gl/maps/uuaUoevPWpv

trasa od Banskej Bystrice/Žiaru nad Hronom https://goo.gl/maps/3kx4TDVHh472

https://goo.gl/maps/Ye44X2LQPLF2

 

UBYTOVANIE

http://www.turciansketeplice.sk/ubytovacie-zariadenia.phtml?id3=25656

 


výsledky 2016 * BAJKULA TURIECKAP - Memoriál Petra Vričana

Tags: