bajkula TURIECKAP - Memoriál Petra Vričana

 

VÝSLEDKY 2017 na stiahnutie


 

MEMORIÁL PETRA VRIČANA – bajkula TURIECKAP

 1. kolo Slovenského pohára MTB XCO

 

Vyhlasovateľ:     Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7

Usporiadateľ: KPHC Turčianske Teplice, Mesto Turčianske Teplice

Organ.- techn. realizátor:   KPHC Turčianske Teplice z poverenia K MTB XC

Dátum pretekov: 23. apríl 2017

Miesto konania :      Lesopark Bôr - Turčianske Teplice

Kancelária pretekov:         v mieste štartu – rozhodcovský stan KPHC

Riaditeľ pretekov:          Daniel Vričan

Hlavný rozhodca:   deleguje SZC

Traťový riaditeľ:    Michal Kašuba

Hospodár pretekov:   Ján Antal

Zdravotné zabezpečenie:   Záchranári Martin, http://www.zachranarimt.sk/

 

Časový rozpis pretekov:

8:00 – 9:30       registrácia pretekárov všetkých kategórií

10:00               štart technických sekcií pre kategórie Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky, Kadeti a kadetky

10:00               štart XCO kategórií Muži Open, Veteráni A,B a C

11:30               štart XCO kategórie Mini

12:00               štart XCO kategórií Mladší žiaci a žiačky

12:30               štart XCO kategórií Kadeti, Kadetky, Starší žiaci a žiačky

12:30 – 13:30   registrácia pretekárov kategórií Muži Elite a U23, Ženy, Juniori, Juniorky

14:00               štart XCO kategórií Muži Elite a U23, Ženy, Juniori, Juniorky

 

Kategórie :

A. Mini chlapci U 11 Men (2007 a mladší)          Ab. Mini dievčatá   U 11 Women  (2007 a mladšie)

B. Mladší žiaci  U 13 Men  (2005 a 2006)           Bb. Mladšie žiačky  U 13 Women  (2005 a 2006)

C. Starší žiaci   U 15 Men  (2003 a 2004)           Cb. Staršie žiačky    U 15 Women  (2003 a2004)

D. Kadet           U 17 Men (2001 a 2002)            Db. Kadetky             U 17 Women  (2001 a 2002)

E. Junior           U 19 Men (1999 a 2000)           Eb. Juniorky             U 19 Women  (1999 a 2000)

F. Muži Elite   Men Elite   (1988 až 1994)           G. Muži U-23 Men U- 23  (1995 až 1998)

H. Muži Open (1988 až 1998)               I. Masters A (1978 až 1987)

J.Masters B (1968 až 1977)                  K. Masters C (1967 a starší)

                                                                       L. Ženy  Women Elit  (1998 a staršie)

 

Štartovné :

A/ Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci (chlapci aj dievčatá) 3,-€

B/ Kadet, Junior (chlapci a dievčatá) 5,-€

C/ Muži Elite, Muži Open, Ženy, Veteráni 7,-€

 

Prihlášky: pre urýchlenie registrácie môžete prihlášky posielať mailom na adresu skzniev@skzniev.sk do 21.4.2017

 

Dĺžka pretekov:

 1. Mini chlapci 3x malý okruh
 1. Mini dievčatá 2x malý okruh
 1. Mladší žiaci 2x stredný okruh
 1. Mladšie žiačky 1x stredný okruh
 1. Starší žiaci 2x veľký okruh
 1. Staršie žiačky 1x veľký okruh
 1. Kadet 3x veľký okruh
 1. Kadetky 2x veľký okruh
 1. Junior 4x veľký okruh
 1. Juniorky 3x veľký okruh
 1. Muži Elite a U23 6x veľký okruh
 2. Muži OPEN 4x veľký okruh
 3. Veteráni A 4x veľký okruh

I Veteráni B 3x veľký okruh

 1. Veteráni C 2x veľký okruh
 2. Ženy 4x veľký okruh

 

Dĺžky okruhov:

malý okruh 900 m, prevýšenie 23m

stredný okruh 2200 m, prevýšenie 77m

veľký okruh 4700 m, prevýšenie 173m

Dĺžka pretekov je orientačná, konečný počet okruhov určí rozhodcovský zbor v deň pretekov.

 

Ceny:

 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Elite    100,- 70,- 50,- 40,- 35,- 30,- 25,- 20,- 15,- 10,-

Ženy   60,- 40,- 25,- 15,- 10,-

Juniori  50,- 35,- 25,- 15,- 10,-

Juniorky  35,- 20,- 15,- 10,- 10,-

Kadeti  20,- 10,- 10,-

Kadetky 20,- 10,- 10,-

Masters A 30,- 20,- 10,-

Masters B 30,- 20,- 10,-

Masters C 30,- 20,- 10,-

 

Ostatné kat. podľa súťažného. poriadku SZC MTB XCO 2017, muži OPEN - prví 3 vecné ceny.

 

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

 1.  Preteká sa podľa pravidiel UCI – medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel SZC na rok 2017.
 2. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
 4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas celého preteku.
 5. Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

 

Info: kphc@kphc.sk

v Turčianskych Tepliciach 20.02.2017

Daniel Vričan, riaditeľ pretekov

 

PARKOVANIE

Parkovanie je ako po iné roky s prístupom od mesta na tzv. "slepú ulicu", teda nie je možné parkovať v priestore štartu s prístupom z hlavnej cesty I/65. Prístupová trasa bude značená, sledujte prosím tabuľky. Google vás navedie nezmyselne, teda sledujte trasu podľa mapky dolu.

trasa od Martina https://goo.gl/maps/uuaUoevPWpv

trasa od Banskej Bystrice/Žiaru nad Hronom https://goo.gl/maps/3kx4TDVHh472

https://goo.gl/maps/Ye44X2LQPLF2


výsledky 2016 * BAJKULA TURIECKAP - Memoriál Petra Vričana

Tags: