STRABAG TURIECKAP - 1. kolo SP, sobota

 

Registrácia na obidva dni končí vo štvrtok, 11.4.2019 o 15,00 hod! / Registration for both days ends on Thursday, April 11, 2019 at 3pm!

STRABAG TURIECKAP 2019 - 1. kolo Slovenského pohára - mládež a masters

Vyhlasovateľ:                                    Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7

Usporiadateľ:                                  Mesto Turčianske Teplice, KPHC Turčianske Teplice

Organ.- techn. realizátor:               KPHC Turčianske Teplice

Dátum pretekov:                             13. apríl 2019

Miesto konania :                              Lesopark Bôr - Turčianske Teplice

Kancelária pretekov:                        v mieste štartu – rozhodcovský stan KPHC

Riaditeľ pretekov:                            Daniel Vričan, kphc@kphc.sk, 0915 888 606

Hlavný rozhodca:                            deleguje SZC

Traťový riaditeľ:                              Michal Kašuba

Hospodár pretekov:                        Ing. Ján Antal

Zdravotné zabezpečenie:               Záchranári Martin

 

Časový rozpis pretekov:

10:00 - 11:30 hod výdaj štartových čísel pre kategórie MINI chlapci a dievčatá, Ml. žiaci a žiačky, St. žiaci a žiačky, Kadeti a Kadetky, a  kategórie Masters A,B,C.

12:00 hod  štart Technických disciplín pre deti kat. Ml. žiaci a žiačky, St. žiaci a žiačky , Kadeti a Kadetky – ihrisko Dolná Štubňa

12:00 hod  štart kat. MINI chlapci a dievčatá

12:30 hod  štart kat. Masters A,B,C.

14:00 hod  štart kat. Ml. žiaci a žiačky

15:30 hod  štart kat. St. žiaci a žiačky

16:30 hod  štart kat. Kadeti a kadetky

17:30 hod vyhodnotenie

V prípade nepriaznivého počasia budeme vyhlasovať kategórie po ich dojazde a odštartovaní nasledovnej kategórie.

 

Kategórie :

A. Mini chlapci                     U 11 Men(2009 a mladší)                

Ab. Mini dievčatá                 U 11 Women(2009 a mladšie)

B. Mladší žiaci                     U 13 Men(2007 a 2008)                    

Bb. Mladšie žiačky              U 13 Women(2007 a 2008)

C. Starší žiaci                      U 15 Men(2005 a 2006)                  

Cb. Staršie žiačky               U 15 Women(2005 a2006)

D. Kadet                              U 17 Men (2003 a 2004)                   

Db. Kadetky                        U 17 Women(2003 a 2004)

Masters A                            (1980 až 1989)                                   

Masters B                            (1970 až 1979)                                   

Masters C                           (1969 a starší)

 

Licencia je potrebná pre všetky kategórie!

 

Štartovné :

A/ Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci (chlapci aj dievčatá)  3,-€

B/ Kadet(chlapci a dievčatá)  5,-€

C/ Veteráni  7,-€

Platba štartovného len pri prezentácii.

 

Registrácia: pre štart je potrebné vlastniť licenciu pre všetky kategórie! 

Registrácia prebieha online od 29.03.2019  do štvrtka 11.4.2019 do 15,00 cez nasledovný odkaz REGISTRÁCIA, ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH

Po tomto termíne je možná registrácia len v mieste konania pretekov, kde štartovné sa zvyšuje na trojnásobok.

 

Predpokladaná dĺžka pretekov:

Definitívne rozhodcovský zbor v deň pretekov.

 

                Mini chlapci                             4x malý okruh

                Mini dievčatá                           3x malý okruh

                Mladší žiaci                             3x stredný okruh

                Mladšie žiačky                         2x stredný okruh

                Starší žiaci                               2x veľký okruh

                Staršie žiačky                          1x veľký okruh

                Kadet                                       3x veľký okruh

                Kadetky                                   2x veľký okruh

                Masters A                                4x veľký okruh

Masters B                                3x veľký okruh

Masters C                                2x veľký okruh

 

 

 

Dĺžky okruhov:

malý okruh         900 m, prevýšenie 23m 

stredný okruh   2200 m, prevýšenie 77m

veľký okruh       4900 m, prevýšenie 145m

 

Ceny:  Podľa súťažného poriadku SZC MTB XCO 2019.

 

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

1)     Preteká sa podľa pravidiel SZC na rok 2019.

2)     Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.

3)     Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

4)     Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas celého preteku.

5)     Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Pozor dôležité upozornenie: Z tohto podujatia môže byť/ bude robený audio-video záznam a bude zverejnený na webovom sídle zväzu/ klubu, FB stránke...

Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením na tieto účely.

Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

 

PARKOVANIE

Parkovanie je ako po iné roky s prístupom od mesta na tzv. "slepú ulicu", teda nie je možné parkovať v priestore štartu s prístupom z hlavnej cesty I/65. Prístupová trasa bude značená, sledujte prosím tabuľky. Google vás navedie nezmyselne, teda sledujte trasu podľa nasledových odkazov.

trasa od Martina https://goo.gl/maps/uuaUoevPWpv

trasa od Banskej Bystrice/Žiaru nad Hronom https://goo.gl/maps/3kx4TDVHh472

https://goo.gl/maps/Ye44X2LQPLF2

 

UBYTOVANIE

http://www.turciansketeplice.sk/ubytovacie-zariadenia.phtml?id3=25656

 

Info: kphc@kphc.sk

 

v Turčianskych Tepliciach 11.1.2019

 

Daniel Vričan, riaditeľ pretekov

 

ZA ŠTK schválil  Bodiš Ľuboš

 

 

 

PARKOVANIE

Parkovanie je ako po iné roky s prístupom od mesta na tzv. "slepú ulicu", teda nie je možné parkovať v priestore štartu s prístupom z hlavnej cesty I/65. Prístupová trasa bude značená, sledujte prosím tabuľky. Google vás navedie nezmyselne, teda sledujte trasu podľa mapky dolu.

trasa od Martina https://goo.gl/maps/uuaUoevPWpv

trasa od Banskej Bystrice/Žiaru nad Hronom https://goo.gl/maps/3kx4TDVHh472

https://goo.gl/maps/Ye44X2LQPLF2

 

Tags: