Tichá spomienka na Petra Vričana

Priatelia,

vo štvrtok 12.4. 2018 uplynú 3 roky od toho, čo nás opustil náš otec a zakladateľ klubu, Peter Vričan.

Venujeme mu tichú spomienku so zapálením sviečky o 17,00 hod pri jeho pamätníku medzi lipami pod Bôrom.