Šťastné a veselé Vianoce!

Ďakujeme za pomoc a podporu našim partnerom, členom a všetkým, ktorí počas celého roku pomáhali. 

Prajeme vám pokojné Vianočné sviatky a veľa šťastných kilometrov v roku 2019.