Licencie 2013!!! UPDATE

Licencie sú hotové. Ten, kto chce, môže si ju vyzdvihnúť u prezidenta. Je potrebné ich ešte podpísať a zalaminovať.

A.

Opäť je tu čas na registráciu klubu na SZC a hlavne vydanie licencíí pre rok 2013! Tí z vás, ktorí chcú licenciu pre rok 2013, nech do 20.2.2013 prinesú licenčný poplatok a fotografiu 3x3cm prezidentovi. Po tomto termíne si každý musí licenciu vybaviť sám. Členské v klube ostáva aj na tento rok 10€.

Poplatky za licencie - podľa schváleného rozpisu licenčného poriadku 2013.

 a/ muži –ženy                           13 EUR               

b/ veteráni A,B,C                     10 EUR

c/ juniori a kadeti                      5 EUR

d/ starší žiaci, mladší žiaci, mini         2,5 EUR

e/ telesne postihnutí, cykloturisti        2,5 EUR

 f/ funkcionári pretekov                       3,0 EUR( rozhodca, tréner, lekár, masér, riaditeľ pretekov ...)

 g/ veteráni D,E                                     2,5 EUR

 U dievčat je poplatok v danej kategórii rovnaký ako u chlapcov.

Prezident