Registrácia členstva a dokumenty

Členský poplatok je možné uhradiť na účet klubu (SK5702000000001580790655) vo výške 10,- eur alebo v hotovosti u predsedu klubu.

V prípade otázok nás kontaktujte na kphc@kphc.sk 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

STANOVY KPHC

zápis z volebnej schôdze 2015